موقعیت های خالص نفت CFTC ایالات متحده: 242K در مقابل 226.1Kمنبع: https://www.fxstreet.com/news/united-states-cftc-oil-nc-net-positions-242k-vs-2261k-202210071958