موقعیت‌های خالص CFTC S&P 500 NC ایالات متحده: -174.3 هزار دلار در مقابل -159.8 هزار دلار قبلیموقعیت‌های خالص CFTC S&P 500 NC ایالات متحده: -174.3 هزار دلار در مقابل -159.8 هزار دلار قبلی


منبع: https://www.fxstreet.com/news/united-states-cftc-sp-500-nc-net-positions-1743k-vs-previous-1598k-202212302032