موسسه IfW آلمان پیش بینی رشد بالاتر را اصلاح می کند اما در مورد چشم انداز هشدار می دهد


  • پیش بینی رشد 2023 0.5٪ (قبلا 0.3٪)
  • پیش بینی رشد 2024 1.4٪ (قبلا 1.3٪)
  • پیش بینی تورم 2023 5.4 درصد
  • پیش بینی تورم 2024 2.1٪

“اقتصاد آلمان در تلاش است تا از بحران انرژی بیرون بیاید. پیامدهای اقتصادی جنگ در اوکراین بهبودی پس از بیماری همه گیر را متوقف کرده و سطح تولید ناخالص داخلی را به میزان قابل توجهی کاهش داده است. تورم بالا درآمد قابل تصرف خانوارها را کاهش داده و منجر به کاهش هزینه های مصرف کننده خصوصی در سال جاری.


منبع: https://www.forexlive.com/news/germanys-ifw-institute-revises-higher-growth-forecast-but-warns-about-the-outlook-20230315/