مودیز رتبه بانک First Republic را از Baa1 به B2 کاهش داد


به گفته مودیز، کاهش رتبه و رتبه‌بندی نشان‌دهنده «وخامت وضعیت مالی بانک و چالش‌های مهمی است که با آن مواجه است». همچنین اضافه می‌کند که رتبه‌بندی‌ها را برای کاهش رتبه‌بندی نیز در دست بررسی نگه می‌دارد. برای برخی زمینه‌ها، افت از B2 به Baa1 مستقیماً نمایه اعتباری First Republic Bank را در محدوده سفته‌بازی و با ریسک بالا قرار می‌دهد.

واقعا باید آژانس های رتبه بندی وجود داشته باشد برای خود آژانس های رتبه بندی در این مرحله. آنها از زمان وقایعی که منجر به بحران مالی جهانی شد، بسیار از آن خارج شده اند.


منبع: https://www.forexlive.com/news/moodys-downgrades-first-republic-bank-to-b2-from-baa1-20230318/