مقام رسمی وزیر دارایی کره جنوبی: در حال آماده سازی اقدامات برای ثبات بازار فارکس

وون کره جنوبی امسال دفن شده است.


منبع: https://forexlive.com/news/south-korea-finance-minister-official-preparing-measures-to-stabilize-forex-market-20220916/

مقام وزیر دارایی کره جنوبی: در حال آماده سازی اقدامات برای ثبات بازار فارکس، برنامه ریزی برای برگزاری نشست با صادرکنندگان و واردکنندگان عمده در اوایل هفته آینده

طرحی برای بحث در مورد مبادله ارز آمریکا و کره جنوبی در طول اجلاس سران