معاون وزیر خزانه داری آمریکا می گوید پیشرفت در سقف بدهی


  • بایدن انتظار دارد کنگره سقف بدهی را افزایش دهد

خوب، تا زمانی که این کار انجام نشود، انجام نمی‌شود، اما باز هم، این مسئله‌ای بوده است که در چند دهه گذشته تقریباً همیشه به سیم کشیده می‌شود. من قطعاً فکر می‌کردم ممکن است درام بیشتری برای بازارها و فرصت بالقوه بهتری برای محو کردن وحشت وجود داشته باشد، اما خواهیم دید.


منبع: https://www.forexlive.com/news/us-deputy-treasury-secretary-says-making-progress-on-debt-ceiling-20230526/

بخوانید:  کمترین جلسه جدید برای EURUSD. کم برای هفته در حال حاضر چشم.