معاون رئیس بانک کانادا، Beaudry، روز پنجشنبه – گزارش پیشرفت اقتصادی – صحبت می کند

بانک مرکزی کانادا روز چهارشنبه نرخ نقدی خود را افزایش داد:

علاوه بر این، Beaudry در BoC در پایان ماه جولای به پایان می رسد. او فقط یک جلسه سیاست گذاری دیگر برای شرکت در آن دارد.


منبع: https://www.forexlive.com/centralbank/bank-of-canada-deputy-governor-beaudry-is-speaking-thursday-economic-progress-report-20230608/

موعد مقرر در 1525 به وقت شرقی آمریکای شمالی / 1925 GMT:

  • پاول بیدری، معاون رئیس بانک کانادا، در گزارش پیشرفت اقتصادی بانک سخنرانی می کند. در اتاق بازرگانی ویکتوریا بزرگ. این یک سخنرانی معمولی است که پس از جلسه BoC که در آن جلسه گزارش سیاست پولی ارائه نشد، انجام می شود.