مطلوب است تا تابستان آینده به “نرخ پایانی” مناسب برسد


فرانسوا ویلروی دی گالهاو، عضو شورای حکام بانک مرکزی اروپا (ECB) و رئیس بانک مرکزی فرانسه اواخر پنجشنبه گفت: «مطلوب است تا تابستان آینده به «نرخ پایانی» مناسب برسیم، اما هنوز خیلی زود است که بگوییم در چه سطحی است. ”

ویلروی افزود: «ما باید عمل‌گرا باشیم و با داده‌های مشاهده‌شده، از جمله تورم زمینه‌ای، بدون فتیشیسم برای افزایش‌هایی که بیش از حد مکانیکی هستند، هدایت شویم.»

واکنش بازار

EUR/USD آخرین بار با قیمت 1.0532 معامله شد که 0.14 درصد در روز افزایش یافت.


منبع: https://www.fxstreet.com/news/ecbs-villeroy-desirable-to-reach-the-right-terminal-rate-by-next-summer-202301060352