مداخله چین در بازارهای سهام – خرید تیم ملی باعث افزایش سهام شد

هنگ سنگ هنگ کنگ پس از افت بیش از 6 درصدی خود در روز دوشنبه حدود 1 درصد رشد کرد