مجلس نمایندگان آمریکا لایحه هزینه های 1.7 تریلیون دلاری را تصویب کرد


رای در مجلس نمایندگان 225-201 بود که یک دموکرات (AOC) رای “نه” و 10 جمهوری خواه رای “آری” داد.

این لایحه بودجه دولت را تا سپتامبر آینده تامین می کند.

طلا تاکنون ماه خوبی را پشت سر گذاشته و پس از رکود دیروز ثابت مانده است. این همه خرج روزی باد بزرگی برای طلا خواهد بود.


منبع: https://www.forexlive.com/news/us-house-passes-17-trillion-spending-bill-20221223/