ما اطلاعات بیشتری از بانک مرکزی ژاپن دریافت می کنیم


بانک مرکزی ژاپن سیاست اصلی خود را در نشست ژانویه بدون تغییر رها کرد. پس از انتقال در ماه دسامبر، انتظاراتی از افزایش مجدد باند تحمل برای بازده اوراق قرضه دولتی 10 ساله ژاپن وجود داشت، اما این موضوع دست نخورده باقی ماند.

از آن جلسه:

BOJ کمی دستکاری کرد:

صبح پنجشنبه، به وقت محلی در ژاپن، که چهارشنبه، 25 ژانویه 2023 در ساعت 2350 GMT و 1850 US ET است، “خلاصه نظرات” را از جلسه ژانویه دریافت خواهیم کرد. خلاصه بسیار مفید است، چند هفته قبل از دقیقه است.


منبع: https://www.forexlive.com/centralbank/we-get-more-from-the-bank-of-japan-tomorrow-january-policy-meeting-summary-of-opinions-20230125/