ماکلم از BOC: ما به ویژه بر روی معیارهای تورم اصلی متمرکز هستیم

  • ما به ویژه بر روی معیارهای تورم اصلی متمرکز هستیم
  • کاهش تورم کل در درجه اول به دلیل قیمت نفت است
  • بازار کار کانادا به طور غیرمعمولی تنگ است
  • حرکت بعدی می تواند یک حرکت بزرگتر از معمولی دیگر باشد یا می تواند به اندازه معمولی تر بازگردد

USD/CAD امروز با 146 پیپ کاهش به 1.3384 رسید. بازار با احتمال 73 درصدی برای افزایش 25 واحدی در ثانیه در 7 دسامبر قیمت گذاری می کند و بقیه آن 50 واحد در ثانیه است.


منبع: https://forexlive.com/centralbank/bocs-macklem-we-are-particularly-focused-on-measures-of-core-inflation-20221110/