ماکلم از BOC: اگر افزایش CAD ادامه پیدا کند، کار بیشتری برای انجام دادن روی نرخ ها خواهیم داشت.

بازار با احتمال 78 درصدی 50 bps از BOC در 26 اکتبر قیمت گذاری می کند و مابقی آن 75 bps است.


منبع: https://forexlive.com/centralbank/bocs-macklem-if-cad-appreciation-persists-well-have-more-work-to-do-on-rates-20221014/

  • در نشست های صندوق بین المللی پول اتفاق نظر وجود داشت که تورم فوری ترین تهدید برای رفاه حال و آینده است.
  • ما از نزدیک اقتصاد ایالات متحده، تورم و نرخ ها را زیر نظر خواهیم گرفت و در هنگام تصمیم گیری در کانادا آن را فاکتور خواهیم کرد.
  • هرچه CPI سپتامبر نشان دهد، اقتصاد همچنان در تقاضای مازاد خواهد بود. بازار کار تنگ است و تورم بسیار بالاست
  • عزم روشنی برای بازگرداندن ثبات قیمت در صندوق بین المللی پول وجود داشت