لین، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا، در روز سه شنبه، 11 اکتبر 2022 صحبت می کند

فیلیپ لین، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا، دو بار ظاهر می شود:

  • 1245 GMT Lane در هفتمین کنفرانس SUERF، CGEG، کلمبیا، SIPA، EIB و Societe Generale در مورد “چشم انداز اتحادیه اروپا و ایالات متحده: جهت گیری های جدید برای سیاست اقتصادی” در نیویورک سخنرانی می کند.
  • ساعت 1800 GMT در سمینار بانکداری مرکزی فدرال رزرو در نیویورک


منبع: https://forexlive.com/centralbank/ecb-chief-economist-lane-is-speaking-on-tuesday-11-october-2022-20221011/