لوگان فدرال رزرو بعدی در راه است

جدول امروز Fedspeak در اوج ساعت با لوری لوگان فدرال رزرو برای سخنرانی در شیکاگو آغاز می شود. موضوع ناکارآمدی بازار است، بنابراین ممکن است کسل کننده باشد.

این مقاله توسط آدام باتن در www.forexlive.com نوشته شده است.


منبع: https://www.forexlive.com/news/feds-logan-coming-up-next-20230303/