لاگارد از بانک مرکزی اروپا: ما انتظار داریم که نرخ ها را بیشتر افزایش دهیم

  • تورم خیلی بالاست
  • بعید است که رکود تورم را به میزان قابل توجهی کاهش دهد
  • نرخ های بهره ابزار اصلی برای تعدیل موضع سیاست ما هستند و خواهند ماند

او فقط روایت جاری را تایید می‌کند و بیشتر این است که تا زمانی که بتوانند از پس آن برآیند، این حرف را ادامه می‌دهند. اما این عنوان به خودی خود یک گام پایین تر از بیانیه قبلی است “نرخ افزایش در چندین جلسه بعدی”.


منبع: https://forexlive.com/centralbank/ecbs-lagarde-we-expect-to-raise-rates-further-20221118/