قیمت خدمات ISM ایالات متحده بیش از حد انتظار (65.5) در ژانویه: واقعی (67.8)منبع: https://www.fxstreet.com/news/united-states-ism-services-prices-paid-above-expectations-655-in-january-actual-678-202302031500