قیمت تولیدکننده و وارداتی ماه سپتامبر سوئیس + 0.2% در مقابل -0.1% m/m قبل

  • قبل -0.1٪
  • قیمت تولید کننده و واردات +5.4% سالانه
  • قبلی +5.5٪

این تفکیک نشان می‌دهد که قیمت‌های تولیدکننده سوئیس در ماه گذشته 0.1 درصد افزایش یافته و قیمت واردات نیز 0.4 درصد در ماه افزایش یافته است. به طور کلی، همچنان نشان می دهد که فشارهای قیمتی در حالی که به سمت Q4 در اروپا پیش می رویم تسلیم نشده است.


منبع: https://forexlive.com/news/switzerland-september-producer-and-import-prices-02-vs-01-mm-prior-20221013/

بخوانید:  دلار آمریکا در آغاز جلسه تجاری ایالات متحده با ادامه بحث های مربوط به سقف بدهی افزایش داشت