قرار است روسیه و چین در هفته جاری رزمایش مشترک دریایی برگزار کنند


کمی چاشنی ژئوپلیتیکی قبل از تعطیلات کریسمس، اما نباید خیلی مهم باشد. گفته می شود چین و روسیه رزمایش دریایی مشترکی را بین 21 تا 27 دسامبر برگزار خواهند کرد و این رزمایش شامل شلیک موشک و توپخانه در دریای چین شرقی خواهد بود.

منظورم این است که علیرغم محکوم کردن روسیه توسط سایر کشورهای جهان به خاطر حوادث اوکراین، چین آشکارا گفته است که آنها از این باند نمی پرند.


منبع: https://www.forexlive.com/news/russia-and-china-are-to-hold-joint-naval-drills-this-week-20221219/