فینال احساسات مصرف کننده میشیگان برای دسامبر 59.7 در مقابل 59.1 مقدماتی


شاخص احساسات دانشگاه میشیگان

انتظارات تورمی یک ساله به 4.4 درصد می رسد

در مقابل، برآورد میانه از گرایش های مرکزی فدرال رزرو برای تورم یک ساله 3.1 درصد در پایان سال 2023 است.

برآورد فدرال رزرو برای تورم در پایان سال 2023


منبع: https://www.forexlive.com/news/michigan-consumer-sentiment-final-for-december-597-versus-591-preliminary-20221223/