فعالیت تولیدی فدرال رزرو ایالات متحده کانزاس در ماه می به 2- رسید که بالاتر از انتظارات (11-) بود.منبع: https://www.fxstreet.com/news/united-states-kansas-fed-manufacturing-activity-came-in-at-2-above-expectations-11-in-may-202305251501منبع: https://www.fxstreet.com/news/united-states-kansas-fed-manufacturing-activity-came-in-at-2-above-expectations-11-in-may-202305251501