فروش خانه های موجود در ایالات متحده و کالینز فدرال رزرو بر یک برنامه زمانی سبک تاکید دارند


جمعه خوش بگذرد.

معاملات آتی سهام به مثبت نزدیک به هفته اشاره می کند و S&P eminis 33 واحد یا 0.8٪ افزایش یافته است. این به رغم افزایش بازدهی و تجارت متوسط ​​ارز است.

داده های اقتصادی امروز ریسک بزرگی نیست زیرا تنها انتشار قابل توجه گزارش فروش مسکن موجود در اکتبر است که در ساعت 10 صبح به وقت شرقی 4.38 متر پیش بینی می شود.

از نظر Fedspeak، زمانی که سوزان کالینز، رئیس فدرال رزرو بوستون در مورد بازار کار پس از کووید، صحبت می‌کند، برنامه زمانی تنها در ساعت 8:40 صبح به وقت شرقی ظاهر می‌شود.


منبع: https://forexlive.com/news/us-existing-home-sales-and-the-feds-collins-highlight-a-light-schedule-20221118/