فرانسه اعتماد مصرف کننده نوامبر 83 در مقابل 83 مورد انتظار است

  • قبل از 82

روحیه مصرف کننده فرانسوی ثابت می ماند اما احساسات کلی پس از سقوط در اوایل سال در سطح پایین باقی می ماند. این مقدار همچنان پایین تر از میانگین بلندمدت خود یعنی 100 است.

این مقاله توسط جاستین لو در forexlive.com نوشته شده است.


منبع: https://forexlive.com/news/france-november-consumer-confidence-83-vs-83-expected-20221125/