فدرال رزرو می گوید تست پاول برای کووید-19 مثبت شده است


فدرال رزرو می گوید پاول علائم خفیف کووید-19 دارد، او در مورد واکسن ها به روز است و از راه دور از خانه کار می کند.

جلسه FOMC تا 31 ژانویه آغاز نمی شود، بنابراین این بعید است که هیچ تاثیری روی چیزی داشته باشد. ما برای او بهترین ها را آرزو می کنیم.

این مقاله توسط آدام باتن در www.forexlive.com نوشته شده است.


منبع: https://www.forexlive.com/centralbank/federal-reserve-says-powell-has-tested-positive-for-covid-19-20230118/