• بانک های مرکزی مسیر نرخ بهره تدریجی تر باید آسیب به اقتصاد را محدود کند
  • منطقی است که فدرال رزرو با توجه به تاخیرهای سیاستی، عمداً روی نرخ ها نظارت کند
  • مطالعات تخمین می‌زنند که 6 تا 12 ماه طول می‌کشد تا کاهش تقاضا باعث کاهش نرخ تورم شود
  • گزارش‌های دو ماهه اخیر تورم ایالات متحده در جهت درستی قدم برداشته‌اند، با این حال میانگین بالا باقی مانده است
  • فدرال رزرو همچنان در مورد تورم مصمم است، باید تا زمانی که تورم به طور پایدار به هدف 2 درصد بازگردد، روی این قضیه بماند.
  • فدرال رزرو نمی تواند چرخه توقف – شروع دهه 1970 را در تورم در نبرد تکرار کند