دالی رئیس فدرال رزرو SF

  • بازار کار آمریکا بسیار قوی است
  • تورم به طور غیرقابل قبولی بالاست
  • هنوز در ثبات قیمت نیست، فدرال رزرو کار بیشتری برای انجام دادن دارد
  • در حال حاضر انتظار می رود صندوق های فدرال رزرو به حدود 5 درصد افزایش یابد.
  • آمریکا کمبود مسکن دارد
  • داده ها را تماشا خواهد کرد
  • بادهای مخالف بسیاری از جمله چین، جنگ در اوکراین، زمستان در اروپا وجود دارد.
  • نظر من این است که نرخ ها می توانند در محدوده 4.75٪ -5.25٪ به اوج برسند، این در سنگ تعیین نشده است.