فارکس امروز: سال نو، فدرال رزرو قدیمیآنچه شما باید در روز پنجشنبه، 5 ژانویه به آن توجه کنید: دلار آمریکا در روز چهارشنبه تغییر مسیر داد و در سراسر صفحه FX به شدت پایین آمد. با این حال،


منبع: https://www.fxstreet.com/news/forex-today-new-year-old-fed-202301041956