فارکس امروز: انتظار برای پایان، برای دلار آمریکا خوب به نظر نمی رسدآنچه باید در روز پنجشنبه 12 ژانویه به آن توجه کنید: بازیگران بازار برای دومین روز متوالی نفس خود را حبس کردند و جفت های اصلی در مقابل f ایستادند.


منبع: https://www.fxstreet.com/news/forex-today-waiting-about-to-end-does-not-look-good-for-the-us-dollar-202301111940