عضو ارشد دولت ژاپن در مورد سیاست BOJ: اکنون زمان ایجاد یک تغییر عمده در سیاست نیست


بلومبرگ (در دروازه) با اظهار نظر “یک قانونگذار ارشد حزب حاکم” در مصاحبه ای در روز جمعه.

هیروشیگه سکو، دبیر کل مجلس عالی حزب لیبرال دموکرات، یکی از اعضای ارشد جناح سیاسی شینزو آبه، نخست وزیر سابق.

  • زمانی که تقاضا همچنان از عرضه در اقتصاد ژاپن عقب می ماند، شروع به خروج از محرک زودهنگام خواهد بود.
  • BOJ باید به مسیر فعلی ادامه دهد
  • اکنون زمان تغییر سیاست اساسی نیست.»

در جلسه BOJ این هفته گمانه زنی ها در مورد تغییر شایع است:


منبع: https://www.forexlive.com/centralbank/japan-senior-govt-member-on-boj-policy-now-not-the-time-for-making-a-major-policy-change-20230116/