عراق ظرفیت صادرات نفت خود را افزایش می دهد و تا سال 2025 یک میلیون بشکه به 1.5 میلیون بشکه در روز اضافه می کند.

محمد سعدون، نماینده عراقی اوپک، همچنین معاون مدیر کل نفت دولتی بازاریابی (SOMO) در مصاحبه ای با تلویزیون دولتی عراقیه این اظهارات را بیان کرد.

  • ظرفیت صادرات از بنادر جنوبی بین 150 تا 250 هزار بشکه در روز افزایش می یابد. سال آینده
  • در نظر دارد تا سال 2025 در مجموع 1 تا 1.5 میلیون بشکه در روز اضافه کند

اطلاعات از طریق بلومبرگ (در دروازه) < /p> این مقاله توسط Eamonn Sheridan در forexlive.com نوشته شده است.


منبع: https://forexlive.com/news/iraq-to-increase-oil-export-capacity-to-add-1mn-to-15mn-barrelsday-by-2025-20221127/