ضعف اخیر ین برای اقتصاد ژاپن منفی است

بانک ژاپن (BOJ) هاروهیکو کورودا اکنون از طریق رویترز به رویترز بازگشته است و در مورد ارزش نرخ ارز اظهار نظر می کند.

نقل قول های کلیدی

افزایش ارزش دلار در برابر تقریباً تمام ارزهای دیگر.

فکر نکنید که قدرت انفرادی دلار به طور نامحدود دوام می آورد.

مطالب مرتبط


منبع: https://www.fxstreet.com/news/bojs-kuroda-recent-yen-weakness-is-negative-for-japans-economy-202211020318

ضعف اخیر ین، عدم اطمینان در چشم انداز را افزایش می دهد و برای اقتصاد ژاپن منفی است.