صرافی هنگ کنگ در حال بررسی راه هایی برای ادامه تجارت در هنگام طوفان است

پل چان، وزیر مالی، این طرح را در سخنرانی بودجه خود امروز اعلام کرد که صرافی در نظر دارد به تجارت در شرایط آب و هوایی سخت ادامه دهد، با اشاره به تمایل به ادامه تسهیل معاملات سرمایه گذار با استفاده از روند کار از راه دور در صنعت مالی.


منبع: https://www.forexlive.com/news/hong-kong-exchange-is-examining-ways-to-continue-trading-during-typhoons-20230222/

صرافی ها و تسویه حساب هنگ کنگ معمولاً هنگامی که شهر تحت تأثیر آب و هوای شدید مانند طوفان قرار می گیرد، بازار سهام را تعطیل می کند.

بخوانید:  یوان فراساحلی به پایین ترین حد خود از 4 ژانویه رسیده است