صادرات ماه مارس چین (دلار آمریکا) + 14.8٪ سالانه (انتظار می شود -7.1٪) و واردات -1.4٪ سالانه (انتظار شده -6.4٪)

داده های تجاری از چین برای مارس 2023

قبلا:


منبع: https://www.forexlive.com/news/china-march-usd-exports-148-yy-expected-71-imports-14-yy-expected-64-20230413/

واردات -1.4% سالانه

  • انتظار می رود -6.4٪، قبلی -10.2٪

یوان بر اساس:

  • صادرات + 23.4٪ سالانه
  • واردات +6.1% سالانه

بر حسب دلار آمریکا:

تراز تجاری 88.19 میلیارد دلار مازاد

  • انتظار می رود 40 میلیارد، قبلی 116.9 میلیارد

افزایش صادرات در ماه یک شگفتی بزرگ است. اوایل امروز یک سخنگوی گمرک داشتیم که گفت تجارت با مشکلاتی روبرو است. صادرات مطمئناً محکم به نظر می رسد.

صادرات +14.8% سالانه

  • انتظار می رود -7.1٪، قبلی -6.8٪
بخوانید:  نفع ما در موفقیت شماست!