صادرات داخلی غیرنفتی فوریه سنگاپور (NODX) -8.0٪ متر در متر (مورد انتظار -0.5٪)


صادرات غیرنفتی سنگاپور برای فوریه 2023

-8.0٪ میلی متر

  • انتظار می رود -0.5٪، قبل از 0.9٪

-15.6% سالانه

  • انتظار می رود -16.0٪، قبل از -25.0٪

NODX ارزش کل کالاهایی است که سنگاپور به کشورهای دیگر صادر می کند، به استثنای محصولات نفت و گاز. محصولاتی از صنایع الکترونیک، شیمیایی و دارویی.


منبع: https://www.forexlive.com/news/singapore-february-non-oil-domestic-exports-nodx-80-mm-expected-05-20230317/