شکست فراتر از 65 برای تأیید یک حرکت رو به بالا ضروری است – SocGen

“کمترین سطح سپتامبر 56 حمایت کوتاه مدت است.”

USDRUB یک ادغام طولانی را آشکار کرده است. اقتصاددانان سوسیته جنرال انتظار دارند که این جفت ارز در فاصله زمانی 65 تا 65 درصد افزایش یابد.

پشتیبانی کوتاه مدت در علامت 56 قرار می گیرد


منبع: https://www.fxstreet.com/news/usdrub-break-beyond-65-is-essential-to-affirm-an-extended-up-move-socgen-202211151251

به نظر می رسد که جفت USDRUB در یک مثلث صعودی که از یک باند پایینی در حال افزایش و یک حد بالایی افقی تشکیل شده است، در حال تکامل است. این الگو به سمت بالا اشاره می کند، با این حال، شکست فراتر از باند بالایی نزدیک به 65 برای تأیید یک حرکت رو به بالا ضروری است.

بخوانید:  بانک کانادا هفته آینده نرخ ها را به قلمرو محدود کننده وارد می کند - TD Securities