شکست بالای 13700 یک سیگنال خرید است [Video]

شورت با مقاومت قوی در 13550/600 هدف 13470 و 13300/280. ضررهای بیشتر می تواند 13180/150 را هدف قرار دهد.

اولین پشتیبانی در 7280/70 با پشتیبانی قوی در 7220/00. Long نیاز به توقف های زیر 7180 دارد.

داکس دسامبر اکنون با مقاومت 13550/600 روبرو می شود. شورت ها به توقف های بالاتر از 13700 نیاز دارند. یک شکست بالاتر سیگنال خرید قوی است که 13770 را هدف قرار می دهد و اوج آگوست 13950/970 را هدف قرار می دهد.

FTSE دسامبر هفته گذشته 340 (5%) افزایش یافت. 200 تیک از این افزایش در روز جمعه بود. من نمی دانم امروز چه اتفاقی می افتد! سطح فیبوناچی 87.6% 7390 است. در اینجا به دنبال 7430/40 باشید، شاید تا 7480/85.


منبع: https://www.fxstreet.com/news/dax-a-break-above-13700-is-a-buy-signal-video-202211070816