شکست بالای 1.0944 نشان دهنده افزایش بیشتر به سمت 1.1275 است – Credit Suisse

یورو/دلار آمریکا به طور قاطعی از هدف قبلی ما در 1.0944/63 شکسته است – اصلاحی 50 درصدی سقوط 2021/2022 و انتهای بالای کانال روند از سپتامبر گذشته، حتی زودتر از آنچه ما انتظار داشتیم. ما معتقدیم که این شکست باید حفظ شود و حرکت نهایی را به 1.1185 و سپس 1.1275 باز کند، که 61.8% اصلاحی سقوط 2021/22 است.

“حمایت کوتاه مدت اکنون به نقطه شکست 1.0944/30 می رسد که در حالت ایده آل باید حفظ شود.”

اقتصاددانان در گزارش کردیت سوئیس گزارش دادند که EUR/USD از سطح مقاومت اصلی در 1.0944 شکسته است که نشان دهنده افزایش بیشتر است.

حرکت پشتیبانی به 1.0944/30


منبع: https://www.fxstreet.com/news/eur-usd-breakout-above-10944-suggests-further-gains-towards-11275-credit-suisse-202302021321