شکستن فراتر از یکی از 5.01-5.62/5.64 ضروری برای تایید یک حرکت روند – SocGen

شایان ذکر است که این جفت شاهد حرکات متقاطع در اطراف میانگین های متحرک مهم بوده است که نشان می دهد جهت روشنی وجود ندارد. عملکرد قیمت می تواند به طور گسترده در محدوده 5.01 و کانال چند ساله در 5.62/5.64 باقی بماند. وقفه فراتر از یکی از این گروه‌ها برای تایید یک حرکت پرطرفدار ضروری است.”

جهش USDBRL پس از آزمایش مجدد قله 5.51 جولای متوقف شده است. تحلیلگران Société Générale خاطرنشان می کنند که این جفت باید از یکی از باندهای 5.01-5.62/64 فراتر رود تا حرکتی پرطرفدار را تأیید کند.

انتظار می رود عقب نشینی اولیه به 5.24/5.20 برسد

انتظار می رود یک عقب نشینی اولیه به سمت شکاف صعودی هفته گذشته نزدیک به 5.24/5.20 باشد.


منبع: https://www.fxstreet.com/news/usdbrl-break-beyond-one-of-501-562-564-essential-to-affirm-a-trending-move-socgen-202211181451