شکستن فراتر از یکی از 5.01-5.62/5.64 ضروری برای تایید یک حرکت روند – SocGen


جهش USDBRL پس از آزمایش مجدد قله 5.51 جولای متوقف شده است. تحلیلگران Société Générale خاطرنشان می کنند که این جفت باید از یکی از باندهای 5.01-5.62/64 فراتر رود تا حرکتی پرطرفدار را تأیید کند.

انتظار می رود عقب نشینی اولیه به 5.24/5.20 برسد

انتظار می رود یک عقب نشینی اولیه به سمت شکاف صعودی هفته گذشته نزدیک به 5.24/5.20 باشد.

شایان ذکر است که این جفت شاهد حرکات متقاطع در اطراف میانگین های متحرک مهم بوده است که نشان می دهد جهت روشنی وجود ندارد. عملکرد قیمت می تواند به طور گسترده در محدوده 5.01 و کانال چند ساله در 5.62/5.64 باقی بماند. وقفه فراتر از یکی از این گروه‌ها برای تایید یک حرکت پرطرفدار ضروری است.”


منبع: https://www.fxstreet.com/news/usdbrl-break-beyond-one-of-501-562-564-essential-to-affirm-a-trending-move-socgen-202211181451