شکستن به پایین‌ترین سطح نوامبر 80.50/79.80 برای نشان دادن روند نزولی عمیق‌تر – Socgen


USD/INR به منطقه حمایتی حیاتی 80.50/79.80 نزدیک می شود. اقتصاددانان در Société Générale گزارش می دهند که یک وقفه در اینجا زیان های بیشتری را به همراه خواهد داشت.

پایین ترین سطح نوامبر 80.50/79.80 پشتیبانی مهمی است

“آزمایش مجدد پایین ترین سطح نوامبر در نزدیکی 80.50/79.80 منتفی نیست. این نیز 200DMA است و احتمالاً یک منطقه پشتیبانی مهم است. تنها یک شکست در زیر می تواند نشان دهنده روند نزولی عمیق تر باشد.

«دستیابی به هدف فوق احتمالاً منجر به جهش می شود. خط روند در 82.10 و 82.95 موانع کوتاه مدت هستند.


منبع: https://www.fxstreet.com/news/usd-inr-break-below-november-low-of-8050-7980-to-denote-a-deeper-downtrend-socgen-202301231143