شرایط تجارت کره جنوبی (سپتامبر): قیمت های صادرات و واردات بالاتر از حد انتظار است

این عکس فوری از تقویم داده های اقتصادی ForexLive، از اینجا به آن دسترسی داشته باشید.

زمان در سمت چپ ترین ستون GMT است.

KRW، مانند هر چیز دیگری، اسیر افزایش دلار آمریکا است.

اعداد در سمت راست ترین ستون، نتیجه «قبل» (در صورت مورد، ماه/سه ماهه قبل) هستند. عددی که در ستون کنار آن قرار دارد، جایی که یک عدد است، میانه مورد انتظار است.


منبع: https://forexlive.com/news/south-korea-terms-of-trade-data-september-export-import-prices-higher-than-expected-20221013/

نتایج (باکس در عکس زیر).

بخوانید:  یک سواری پر از دست انداز برای خرده فروشان که به طرفین می روند - CIBC