شانگهای از 24 نوامبر قوانین را برای افرادی که وارد شهر می شوند تشدید می کند

افرادی که کمتر از 5 روز در شانگهای اقامت داشته باشند، از 24 نوامبر در طول مدت زمان ورود به شهر، اجازه ورود به اماکن عمومی را نخواهند داشت. قوانین سختگیرانه تر در اینجا به اخبار قبلی پکن در مورد الزامات سخت تر برای آزمایش کووید در اینجا اضافه می کند.


منبع: https://forexlive.com/news/shanghai-to-tighten-rules-for-people-entering-the-city-from-24-november-20221122/