شاخص PMI تولید جهانی S&P فرانسه در ماه مارس به 47.3 کمتر از پیش بینی ها (47.7) رسید.منبع: https://www.fxstreet.com/news/france-sp-global-manufacturing-pmi-came-in-at-473-below-forecasts-477-in-march-202304030750منبع: https://www.fxstreet.com/news/france-sp-global-manufacturing-pmi-came-in-at-473-below-forecasts-477-in-march-202304030750