شاخص های اصلی کاهش را پاک می کنند. نزدک به 100 روز کارشناسی ارشد نزدیک می شود


شاخص‌های اصلی کاهش‌ها را پاک کرده‌اند و شاخص‌های اصلی دوباره سیاه شده‌اند.

از نظر فنی، S&P به بالاتر از MA 200 روزه خود در 3981.17 بازگشته است. قیمت در حال حاضر 3988 است.

نزدک در 11057.39 به MA 100 روزه خود نزدیک می شود. حداکثر امروز به 11043.59 (در 14 امتیاز از سطح MA) رسید. در 13 دسامبر، روز CPI، قیمت به بالای 100 روز MA حرکت کرد، اما به سرعت معکوس شد. MA 200 روزه آن همچنان بالاتر از 11633.81 است (+5.22٪ از سطوح فعلی).


منبع: https://www.forexlive.com/technical-analysis/major-indices-erase-declines-nasdaq-getting-closer-to-100-day-ma-20230113/