شاخص های اروپایی روز جمعه با افزایش بسته شدند

اگر چه این هفته پایین تر، عمده اروپا شاخص ها


منبع: https://www.forexlive.com/news/european-indices-close-friday-with-gains-20230120/

شاخص‌های اصلی اروپا روز خود را با افزایش‌هایی به رهبری Ibex اسپانیایی به پایان می‌رسانند که 1.42 درصد افزایش یافت. DAX آلمان 0.76 درصد رشد کرد. اعداد نهایی نشان می دهد:

  • DAX آلمان، + 0.76٪
  • CAC فرانسه، + 0.63٪
  • FTSE 100 بریتانیا 0.3%
  • Ibex اسپانیا + 1.42٪
  • FTSE MIB ایتالیا + 0.30٪

برای هفته معاملاتی، سود امروز بیشتر از کاهش دیروز زیان را جبران نکرد:

  • DAX آلمان -0.35٪
  • CAC فرانسه -0.39٪
  • FTSE انگلستان 100 -0.94%
  • آیبکس اسپانیا با افزایش 0.41 درصدی بسته شد.
  • FTSE MIB ایتالیا -0.4%