شاخص ملی قیمت مصرف کننده ژاپن (سالانه) در ماه نوامبر به 3.8 درصد رسید، بالاتر از انتظارات (3.7 درصد)شاخص ملی قیمت مصرف کننده ژاپن (سالانه) در ماه نوامبر به 3.8 درصد رسید، بالاتر از انتظارات (3.7 درصد)


منبع: https://www.fxstreet.com/news/japan-national-consumer-price-index-yoy-came-in-at-38-above-expectations-37-in-november-202212222330