شاخص ملی قیمت مصرف کننده ژاپن (سالانه) در ماه نوامبر به 3.8 درصد رسید، بالاتر از انتظارات (3.7 درصد)منبع: https://www.fxstreet.com/news/japan-national-consumer-price-index-yoy-came-in-at-38-above-expectations-37-in-november-202212222330منبع: https://www.fxstreet.com/news/japan-national-consumer-price-index-yoy-came-in-at-38-above-expectations-37-in-november-202212222330