شاخص قیمت GDT نیوزیلند +4.9٪

از آنجایی که ما در مورد نیوزلند صحبت می کنیم، به نمودار NZD/JPY نگاهی بیندازید، زیرا در برابر حدود 10 تلاش قبلی به 87.00 رسیده است.


منبع: https://forexlive.com/news/new-zealand-gdt-price-index-49-20220906/

این امر باعث شکسته شدن رگه ای از پنج حراج با قیمت منفی می شود.

  • قبلی -2.9٪ بود
  • شیرخشک کامل -5.1%