شاخص قیمت واردات ایالات متحده (MoM) با پیش بینی ها (-0.2٪) در ژانویه مطابقت داردمنبع: https://www.fxstreet.com/news/united-states-import-price-index-mom-meets-forecasts-02-in-january-202302171330منبع: https://www.fxstreet.com/news/united-states-import-price-index-mom-meets-forecasts-02-in-january-202302171330