شاخص قیمت مصرف کننده کلمبیا (سالانه) به 10.21 درصد رسید، بالاتر از پیش بینی ها (9.96 درصد) در جولای.



منبع: https://www.fxstreet.com/news/colombia-consumer-price-index-yoy-came-in-at-1021-above-forecasts-996-in-july-202208060000منبع: https://www.fxstreet.com/news/colombia-consumer-price-index-yoy-came-in-at-1021-above-forecasts-996-in-july-202208060000