شاخص قیمت مصرف کننده روسیه (MoM) کمتر از پیش بینی ها (1%) در دسامبر: واقعی (0.78%)شاخص قیمت مصرف کننده روسیه (MoM) کمتر از پیش بینی ها (1%) در دسامبر: واقعی (0.78%)


منبع: https://www.fxstreet.com/news/russia-consumer-price-index-mom-below-forecasts-1-in-december-actual-078-202301131600