شاخص قیمت مصرف کننده روسیه (MoM) کمتر از حد انتظار (-0.2%) در ژوئیه: واقعی (-0.4%)منبع: https://www.fxstreet.com/news/russia-consumer-price-index-mom-below-expectations-02-in-july-actual-04-202208101649منبع: https://www.fxstreet.com/news/russia-consumer-price-index-mom-below-expectations-02-in-july-actual-04-202208101649
بخوانید:  معاون رئیس بانک خلق چین می گوید این بانک ابزارهای سیاستی فراوانی دارد